Integritet

Integritetspolicy

1. Generelt

Denne policyen gjelder integritet og beskriver hvordan

Jollyroom AB
org. nr 556815-7159
Sörredsvägen 111
417 29 Göteborg

e-post: datasikring@jollyroom.no,

samler inn, videreformidler og lagrer dine personopplysninger. Integritetspolicyen gjelder når Jollyrooom tilbyr tjenester og produkter, f.eks. når du handler hos oss, har kontakt med vår kundeservice, besøker våre nettsider eller oppretter en Jollyroom-konto. Med integritetspolicyen vil vi at du skal føle deg trygg når gir oss dine personopplysninger samt vise hvordan vi sikrer at dine personopplysninger behandles i henhold til gjeldende lovgivning.

2. Personopplysningsansvarlig

Jollyroom er personopplysningsansvarlig for at Jollyrooms behandling av dine personopplysninger skjer i henhold til gjeldende lovgivning.

Jollyroom AB
org. nr 556815-7159
Sörredsvägen 111
417 29 Göteborg

Tel.: +46 (0)31-310 00 00
e-post: datasikring@jollyroom.no

3. Når behandler vi personopplysninger?

Når du besøker vår nettside, handler hos oss, abonnerer på vårt nyhetsbrev, oppretter en Jollyroom-konto eller kontakter vår kundeservice må vi samle inn og behandle dine personopplysninger. Vi samler inn denne informasjonen for å kunne tilby den service og funksjonalitet som forventes og for å kunne innfri vår del av f.eks en kjøpsavtale.

4. Hvilke personopplysninger behandler vi?

Vår datapolicy innebærer at vi lagrer så lite som mulig av dine opplysninger. Det betyr at vi bare bruker de opplysninger som er nødvendige for å kunne behandle din bestilling og opprettholde kommunikasjonen med deg.
Personopplysninger vi samler inn om deg som kunde er følgende:

 • Navn
 • Adresse (leverings- og fakturaadresse
 • E-postadresse
 • Telefonnummer
 • Kundenummer
 • Kjøpshistorikk
 • IP-adresse og informasjon om bruk av nettsiden
 • Personopplysninger du angir ved kontakt med Jollyroom, f.eks. med kundeservice eller via Mine sider

For å kunne behandle din bestilling fullstendig videreformidler vi dine opplysninger til våre samarbeidspartnee, f.eks. PostNord og Avarda. Vi samler også inn dine adresseopplysninger fra tredjeparts tjenester for adresseoppdateringer. Vi kan utlevere informasjon til våre leverandører, for eksempel ved en reklamasjonssak eller et reservedelskjøp. I forbindelse med et reservedelskjøp kan vi også ha behov for å be om opplysninger som personnummer. I disse tilfellene behandles opplysningene i henhold til personvernerklæringen til våre samarbeidspartnere og i henhold til våre leverandøravtaler.

Når du besøker vår hjemmeside lagrer vi følgende opplysninger av administrative og tekniske grunner: type og versjon av brukt nettleser, dato og tid for besøket samt din IP-adresse. Disse opplysningene blir anonymiserte og brukes for vår statistikk og for at vi skal kunne forbedre vår internett- og onlinetjeneste. De anonymiserte opplysningene separeres fra dine personlige opplysninger, lagres i et sikkert system og kan ikke kobles til en spesifikk person. Dette innebærer at dine personlige opplysninger alltid forblir beskyttet.

5. Sammenfatning av personopplysningshåndtering

5.1. Hensikt: Håndtere bestilling inklusiv notiser og påfølgende support
Eksempel: for å levere, tilby betalings- og leveringsalternativer, håndtere reklamasjons- og garantisaker, besvare spørsmål
Juridisk grunnlag: Innfrielse av avtale om kjøp

Type personopplysninger:

 • Navn, adresse, e‑post, telefonnumme
 • Ordreinformasjon
 • Leveringsinformasjon
 • Betalingsinformasjon
 • Andre personopplysninger som oppgis ved kontakt med oss
 • I forbindelse med reservedelskjøp kan vi også måtte spørre etter opplysninger som personnummer

Lagringstid: 3 år etter gjennomført kjøp

5.2. Hensikt: Innfrielse av lovkrav
Eksempel: garantiforpliktelser, forbrukerkjøpsloven, produktsikkerhet, bokføring
Juridisk grunnlag: Innfrielse av juridisk forpliktelse

Type personopplysninger:

 • Navn, adresse, e‑post, telefonnummer
 • Ordreinformasjon
 • Leveringsinformasjon
 • Betalingsinformasjon

Lagringstid: Så lenge som gjeldende lovverk krever, f.eks. 7 år i henhold til bokføringsloven

5.3. Hensikt: Registrering og håndtering av konto
Eksempel: gi tillatelse til innlogging på ”Mine sider”, gi tilgang til ordrehistorikk, opprettholde relevans i kontaktopplysningene, tilby lagrede favoritter
Juridisk grunnlag: Innfrielse av avtale om kjøp

Type personopplysninger:

 • Navn, adresse, e‑post, telefonnummer
 • Ordreinformasjon
 • Leveringsinformasjon
 • Bruk av nettside
 • Andre personopplysninger som oppgis ved kontakt med oss

Lagringstid: Så lenge du har en Jollyroom-konto

5.4. Hensikt: Markedsføring av produkter og tjenester
Eksempel: utsending av relevante tilbud via e-post eller SMS på lignende produkter og tjenester, vise produktanbefalinger, gjennomføre kampanjer og events rettet mot et spesifikt kundesegment
Juridisk grunnlag: Innfrielse av avtale om kjøp og samtykke

Type personopplysninger:

 • Navn, adresse, e‑post, telefonnummer
 • Ordreinformasjon
 • Leveringsinformasjon
 • Bruk av nettside
 • Andre personopplysninger som oppgis ved kontakt med oss

Lagringstid: 12 måneder etter gjennomført kjøp eller til samtykket tas tilbake

5.5. Hensikt: Utvikling av selskapets tjenester og produkter, og analyser av kundekollektivet som helhet
Eksempel: analyser av brukeropplevelse, analyser av sortiment
Juridisk grunnlag: Berettiget interesse

Type personopplysninger:

 • Navn, adresse, e‑post, telefonnummer
 • Ordreinformasjon
 • Leveringsinformasjon
 • Betalingsinformasjon
 • Bruk av nettside

Lagringstid: 3 år etter gjennomført kjøp

5.6. Hensikt: Forebygging av misbruk av tjeneste og forhindring av forbrytelser
Eksempel: forhindre bedragerier, forhindring av ulovlig adgang til kontoer
Juridisk grunnlag: Innfrielse av juridisk forpliktelse, berettiget interesse

Type personopplysninger:

 • Navn, adresse, e‑post, telefonnummer
 • Ordreinformasjon
 • Leveringsinformasjon
 • Betalingsinformasjon

Lagringstid: Så lenge som gjeldende lovverk krever

6. Hvor lenge lagres personopplysningene?

Jollyroom lagrer kun personopplysningene så lenge det rettferdiggjøres av formålet. Hvor lang tid dette er kan variere avhengig av personopplysningenes art og av formålet med lagringen. Se punkt 7 for ytterligere detaljer.

7. Hvordan beskyttes personopplysningene?

Jollyroom har tatt alle nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte dine personlige opplysninger, og du kan føle deg helt trygg når du gir personopplysninger til oss. Vi hindrer uvedkommendes tilgang, spredning og endring bl.a. ved å lagre personopplysninger i databaser som er beskyttet gjennom adgangskontroll og brannvegg. Ved kommunikasjon gjeldende dine personopplysninger til partnere foreligger alltid databehandleravtale i bunn og kommunikasjonen er kryptert.

8. Gis personopplysningene videre til noen?

Jollyroom videreformidler dine personopplysninger kun til nødvendige samarbeidspartnere eller konsernselskaper med databehandleravtale. Eksempel på samarbeidspartnere er selskaper som utfører tjenester for Jollyrooms regning innen f.eks. levering, betaling og kommunikasjon. Disse partnerne håndterer bare dine personopplysninger for å sikre at vi oppfyller våre forpliktelser i henhold til lovverk, innfrielse av avtale om kjøp eller samtykke. Vi kan utlevere informasjon til våre leverandører, for eksempel ved en reklamasjonssak eller et reservedelskjøp. I forbindelse med et reservedelskjøp kan vi også ha behov for å be om opplysninger som personnummer. I disse tilfellene behandles opplysningene i henhold til personvernerklæringen til våre samarbeidspartnere og i henhold til våre leverandøravtaler.

 

Jollyroom kan også komme til å videreformidle dine personopplysninger om det følger alle lovkrav eller krav fra myndighet, om det handler om å sikre Jollyrooms rettslige interesesser eller for å avsløre eller forebygge bedragerier eller andre sikkerhetsspørsmål. Om noen av Jollyrooms leverandører eller samarbeidspartnere befinner seg utenfor EU/EES kan Jollyroom komme til å overføre dine personopplysninger dit. Om personopplysningene overføres til et land utenfor EU/EES kommer Jollyroom til å ta de grep som er nødvendige for å overføre personopplysningene til land utenfor EU/EES på en lovmessig måte. Om tillatelse til å selge dine personopplysninger til tredjepart ikke foreligger, vil det heller ikke skje.

9. Hvilke rettigheter har du?

Du kan alltid kontakte oss om du vil bli informert om hvilke personopplysninger vi har lagret om deg, eller om du vil korrigere feilaktigheter eller slette disse opplysningene. Jollyroom vil også på eget initiativ korrigere, avidentifisere eller komplettere opplysninger som viser seg å være feilaktige eller mangefulle. Du har i tillegg rett til å kreve følgende:

Tilgang til dine personopplysninger:
Dette betyr at du har rett til å kreve et registerutdrag over behandlingen vi gjennomfører vedrørende dine personopplysninger. Du har også rett til å få en kopi av de personopplysninger som behandles. Med en skriftlig undertegnet søknad har du rett til innhente et registerutdrag fra Jollyroom om hvilke personopplysninger som er registrert om deg, formålet med behandlingen samt hvilke mottagere opplysningere har blitt gitt til eller skal gis til. Du kan også kreve at registerutdraget skal inneholde informasjon om hvor opplysningene er blitt hentet fra om de ikke er hentet fra deg, forekomsten av automatiserte avgjørelser (inklusiv profilering) samt informasjon om den antatte perioden opplysnignene vil bli lagret eller kriteriene som brukes for å bestemme denne perioden. I tillegg har du i registerutraget rett til å få informasjon om dine øvrige rettigheter som angis i dette punktet.

Korrigering av dine personopplysninger:
På din anmodning vil vi så raskt som mulig rette de feilaktige eller ufullstendige opplysninger vi behandler om deg.  Vi har imidlertid ikke mulighet til å endre personopplysninger på bestillinger som allerede er gjort. 

Sletting av dine personopplysninger:
På din anmodning tar vi bort de personopplysninger vi behandler om deg om de ikke behøves lenger for de formål de ble samlet inn for. Om det foreligger lovmessige krav på behandlingen av dine personopplysninger kommer vi til å avslutte behandlingen av opplysningene for andre formål enn å følge lovgivningen, f.eks. bokførings- og skattelovgivningen.

Begrensning av behandling av dine personopplysninger:
På din anmodning begrenser vi vår behandling av dine personoppgifter til visse avgrensede formål.
Du har rett til dataportabiltet. Dette innebærer at under visse forutsetninger har du rett til å få ut og overføre dine personopplysninger i et strukturert og allment format til en annen personopplysningsansvarlig.  
Du har rett til å innvende mot personopplysningsbehandlingen som utføres med interesseavveining som formål. Ved innvending mot slik behandling vil vi bare fortsette å behandle personopplysninger om det foreligger berettigede grunner som veier tyngre enn dine interesser.  
Gjeldende personpplysningsbehandling med direktemarkedsføring som formål har du alltid rett til å innvende mot slik behandlig ved sende en e-post til datasikring@jollyroom.no. Når vi har mottatt din innvending kommer vi til å avslutte behandlingen av dine personopplysninger for slike markedsføringsformål. Du har også all mulighet til å takke nei til fortsatt markedsføring i alle våre utsendelser.
Du har også rett til å legge inn eventuelle klagemål til Datatilsynet angående behandlingen av dine personopplysninger.  

10. Cookies

Jollyroom bruker cookies på sine nettsider. Mer informasjon finner du i vår cookiepolicy.

11. Endringer i integritetspolicyen

Vi forbeholder oss retten til å endre våre databeskyttelseserklæringer om det skulle bli nødvendig pga. ny teknologi. Vennligst sørg for at du har den mest aktuelle versjonen. Om vi endrer grunnleggende paragrafer i denne databeskyttelseserklæringen kommer vi til å gå ut med informasjon om dette på vår hjemmeside.

12. Kontaktopplysninger

Alle interesserte og besøkere på vår hjemmeside kan nå oss med spørsmål om om databeskyttelse på følgende adresse:

Jollyroom AB
org. nr 556815-7159
Sörredsvägen 111
417 29 Göteborg

Tel.: 33 50 93 50
E-post: datasikring@jollyroom.no