ADVARSEL! Tilbakekallelse av Petite Chérie Vippestol

Vi tilbakekaller produktet Petite Chérie Vippestol, med artikkelnummer: 540404, 540405, 540406, 540407, 540408.

PC-babysitter.jpg

Vi har oppdaget en mulig sikkerhetsbrist i produktet Petite Chérie Vippestol, og jobber derfor aktivt med å kontakte alle kunder, som har kjøpt dette produktet, via mail. Vi oppfordrer alle som eier produktet, om å slutte å bruke det omgående.


Farer ved produktet:

Vippestolen kan overbelastes ved normal bruk, og forårsake at metallstangen kan knekke. Dette kan resultere i at barnet faller bakover mot gulvet og slår hodet, alternativt at vippestolen velter og barnet faller til siden.

Refererer til artikkelnummer: 540404, 540405, 540406, 540407, 540408.

Dersom du eier det gjeldende produktet, ber vi deg om å vennligst returnere det til oss, mot en fullstendig tilbakebetaling. Ved andrehåndskjøp gir vi et gavekort som motsvarer 100% av produktets verdi.


For hjelp med en gratis returseddel, vennligst kontakt vår kundeservice og meddel om du ønsker returseddelen via post eller mail, så hjelper vi deg så fort som mulig. Har du ikke blitt kontaktet via mail, eller har noen øvrige spørsmål, er du selvfølgelig velkommen til å kontakte vår kundeservice:

via vår kundeserviceportal, eller tlf.: 33 50 93 50.


Dersom du har solgt eller gitt bort produktet, ber vi deg vennligst om å kontakte den nye eieren og informere om tilbakekallelsen.

Vi takker for samarbeidet, og ber om unnskyldning for eventuelle besvær dette kan ha medført.

Desember 2019