ADVARSEL! Tilbakekallelse av Petite Chérie Vippestol

Vi tilbakekaller produktet Petite Chérie Vippestol, med artikkelnummer: 540404, 540405, 540406, 540407, 540408.

PC-babysitter.jpg

Vi har oppdaget en mulig sikkerhetsbrist i produktet Petite Chérie Vippestol, og jobber derfor aktivt med å kontakte alle kunder, som har kjøpt dette produktet, via mail. Vi oppfordrer alle som eier produktet, om å slutte å bruke det omgående.


Farer ved produktet:

Vippestolen kan overbelastes ved normal bruk, og forårsake at metallstangen kan knekke. Dette kan resultere i at barnet faller bakover mot gulvet og slår hodet, alternativt at vippestolen velter og barnet faller til siden.

Refererer til artikkelnummer: 540404, 540405, 540406, 540407, 540408.

Dersom du eier det gjeldende produktet, ber vi deg om å vennligst returnere det til oss, mot en fullstendig tilbakebetaling. Ved andrehåndskjøp gir vi et gavekort som motsvarer 100% av produktets verdi.


For hjelp med en gratis returseddel, vennligst kontakt vår kundeservice. Har du ikke blitt kontaktet via mail, eller har noen øvrige spørsmål, er du selvfølgelig velkommen til å kontakte vår kundeservice:

via vår kundeserviceportal, eller tlf.: 33 50 93 50.


Dersom du har solgt eller gitt bort produktet, ber vi deg vennligst om å kontakte den nye eieren og informere om tilbakekallelsen.

Vi takker for samarbeidet, og ber om unnskyldning for eventuelle besvær dette kan ha medført.

Desember 2019