Derfor bør du synge for barnet ditt!

De fleste småbarnsforeldre liker å synge for barna sine – i hvert fall av og til. Men har du noen gang tenkt over hvorfor det er så bra å synge for og med barna? I dagens innlegg, ser vi nærmere på noen av grunnene til hvorfor sang er så bra, både for foreldre og barn.

Å synge godnattsanger og barnesanger er en gammel tradisjon i mange kulturer. Ofte går godnattsangene i arv fra generasjon til generasjon, med enkelte innslag av nye sanger man har fanget opp fra TV, eller i barnehagen. I dag møter den tradisjonelle godnattsangen hard konkurranse fra TV, spill og annen moderne teknologi. Stadig færre, men likevel en del, foreldre har godnattsang som et fast innslag ved leggetid. Dette til tross for at nyere forskning viser at det å synge for og med barnet, har flere positive virkninger.
 

Sang bidrar til å utvikle barnets eget språk
Å synge er en spesiell form for tale. Tradisjonelle godnattsanger og barnerim har ofte en fast melodi og rytme, med egne «bøyninger» av morsmålet. Gjennom sang forberedes derfor barnets øre, stemme og hjerne for innlæring av språket, selv før barnet er gammelt nok til å kunne snakke. Å synge hjelper i tillegg barnet med å tenke i ord, og forskning viser faktisk at barn ofte lærer tekster raskere når de synges.
 

Kommunikasjon, levende musikk og motorikk
Å synge med og for barnet, har vist seg å være bra for utviklingen av den gjensidige kommunikasjonen mellom barn og voksen. Barn responderer dessuten bedre på levende musikk, jamført med musikk som er innspilt. For barnet spiller det ingen rolle om du er flink til å synge eller ikke – det er gjenkjennelsen i sangen, og lyden av den kjente stemmen din, som betyr noe. Spedbarn er for eksempel mer mottakelige, når sangen synges av en forelder. Bytter du ut navnet i en sang med barnets, oppleves sangen som er personlig, og barnet får en sterkere relasjon til sangen. Ifølge forskning på feltet, har dette også en positiv virkning på barnets selvfølelse. Legger du i tillegg til enkelte bevegelser til sangen, vil barnet lære balanse, koordinasjon og rytme.


Å synge virker beroligende og skaper trygghet
En godnattsang på sengekanten, hjelper ikke bare barnet med å utvikle språket – det bidrar også til å berolige barnet, og gir en følelse av trygghet. Det er nettopp lyden av stemmen din, og av kjente melodier, som skaper denne roen og tryggheten. Også selve rutinen med å synge godnattsang, har i seg selv en beroligende virkning på barnet. Ved leggetid, er en godnattsang på sengekanten, derfor et viktig redskap for å få barnet til å roe seg ned og sovne.


Sang viderefører tradisjoner
Godnattsangen er også en videreføring av tradisjoner, fra generasjon til generasjon. For har man blitt sunget for selv, er sannsynligheten stor for at man selv synger for egne barn. Sangene man synger, er da ofte de samme sangene, som man selv hørte som barn. For det er jo gjerne de sangene man husker best, samtidig som man også har et godt forhold til dem.


Klar oppfordring: syng, syng, syng!
Som vist, er det mange gode grunner til å synge med og for barna. Å synge hjelper barnet med å utvikle språket og tenke i ord, og er bra for utviklingen av den gjensidige kommunikasjonen mellom barn og voksen. Legger man til bevegelser mens man synger, vil barnet kunne lære balanse, koordinasjon og rytme i tillegg. Videre har sang en beroligende effekt, og gir barnet en følelse av trygghet. På den måten er godnattsangen et godt redskap for å få barnet til å sovne. Godnattsangen er også en videreføring av tradisjoner, da sangene ofte går i arv fra generasjon til generasjon. Det aller mest positive, er kanskje at det for barnet ikke har noe å si hvor fint eller falskt du synger. Oppfordringen er klar og tydelig: Syng, syng, syng!