ADVARSEL! Tilbakekalles p.g.a. fare for fallskade.

Vi rapporterer en sikkerhetsbrist på produktet North 13.5 Maxi Jogger, med artikelnummer 649561, 649562, 708776 og 708777.

maxi1.pngmaxi2.png

Vi har oppdaget en mulig sikkerhetsbrist på produktet North 13.5 Maxi Jogger, med artikelnummer 649561, 649562, 708776 eller 708777.

Risiko: 

  • Barnevognen oppfyller ikke stabilitetskravene i eksisterende standard, noe som innebærer at det foreligger en fare for at barnevognen kan velte, og at barnet som sitter i, kan rammes av en fallskade, i verste fall hodeskade.

Tiltak:

  • For å avhjelpe bristen kontakter vi nå alle kunder som har kjøpt dette produktet, for å informere om å umiddelbart slutte å bruke barnevognen og sende den tilbake til oss, eller bevis på kassering, mot full tilbakebetaling.

Hvis du har noen spørsmål, eller hvis du ikke har blitt kontaktet av oss selv om du eier dette produktet, vennligst kontakt oss på:

kundeservice@jollyroom.no eller tlf. 33 50 93 50 

Hvis du har solgt eller gitt produktet videre, ber vi deg vennligst om å kontakte den nye eieren og videreformidle informasjonen om sikkerhetsbristen.

Vi takker for ditt samarbeid, og ber om unnskyldning for eventuelle besvær dette kan ha medført.