Tilbake til barnevognsguiden

 

Spørsmål & svar

Hva er forskjellen på EVA-hjul og skumhjul?
Et EVA-hjul er et plasthjul som enten er helstøpt/solid eller har en luftkanal inni. Et EVA-hjul er uansett hardt og ikke fleksibelt. Et skumhjul er et gummihjul som er fylt med skum – på en måte en mellomting mellom et EVA-hjul og et lufthjul. Felles for EVA- og skumhjul er at du slipper punktering. Forskjellen er at skumhjulet er noe mykere og mer likt et lufthjul.
Hva er best av lufthjul og punkteringsfrie hjul?
Det kommer an på hvor/hvordan du har planlagt å bruke barnevognen. Lufthjul er fleksible og fjærende og er det beste alternativet på ujevnt underlag, som grusveier, skogsstier osv. Minuset med lufthjul er naturlig nok at de kan punktere. De punkteringsfrie hjulene er hardere og fjærer ikke. EVA-hjulene er helt harde, mens de skumfylte gummihjulene er noe mykere. Disse hjultypene egner seg best i bymiljø/på gateunderlag.
Hva er "swivelhjul"?
Et swivelhjul er et hjul som roterer fritt/360 grader. Swivelhjulene finner man oftest som framhjul på trille-vognene, men også på andre barnevognsmodeller. Swivelhjulene er ofte (men ikke alltid) utstyrte med lås også, om man vil at de rulle stabilt som vanlige barnevognshjul.
Hva er forskjellen på duo- og kombivogn?
En kombivogn er i bunn og grunn en sportsvogn/sittevogn du bruker sammen med en myk liggebag. Når barnet ditt er helt lite legger du ned seteryggen og legger liggebagen oppi. Når den lille har blitt stor nok til å sitte oppreist, bruker du kun setet/sittedelen. En duovogn har akkurat samme bruksområde/hensikt som kombivognen. Forskjellen er dog at med duovognen har du separat sittedel og liggedel som du bytter helt ut. Liggedelen på en duovogn har harde sider og er mer robust enn kombivognens mykbag, og den er lunere for barnet. Når barnet har blitt stort nok til å sitte tar du bort liggedelen helt og holdent og klikker på setet/sittedelen. På en duovogn er sittedelen gjerne vendbar. Med en duvogn har du gjerne også muligheten til å få et såkalt «Travel System». Dette betyr at du i tillegg til liggedel og sittedel kan klikke på en babybilstol. For å feste denne kreves spesielle adaptere. Disse inngår enten i kjøpet eller selges separat.
Hva er best av 3 og 4 hjul?
Dette strides de lærde om. Noen mener at tre hjul er mindre stabilt, andre ikke. Mange mener også at en trehjuling er vanskeligere i snø, på grus og ute i skogsterreng, men også her er det mange som mener motsatt. Man må vel bare si at det er smak og behag som gjelder her. Man bør dog merke seg at dette med at trehjulsvognene er mindre stabile ikke nødvendigvis er tilfelle. De fleste moderne trehjulsvogner har en noe avlang design som gjør at tyngdepunktet havner langt bak. Slik blir ikke faren for å velte særlig stor i det hele tatt.
Hva er forskjellen på ergonomisk og standard sittedel?
En ergonomisk sittedel er skålformet og har ikke justerbar rygg. Isteden tippes hele sittedelen/setet bakover når barnet skal sove, da altså uten at setet i seg selv endrer form. På den måten blir barnet sittende i en ergonomisk hvilestilling, altså med bøyde knær og beina oppover. En vanlig sittedel har justerbar rygg. Når barnet ditt skal sove er det bare å legge ned seteryggen og du har en flat eller tilnærmet flat liggestilling. En standard sittedel ligner med andre ord mer på barnets seng når det er på tide med en blund. På den annen side kan den ergonomiske sittedelen gi barnet bedre støtte i oppreist stilling.
Hva er Travel System? Finnes dette på alle vogner?
Med "Travel System" menes det at man har muligheten til å bruke en babybilstol med barnevognen. Ikke alle barnevogner har dette, men i duovognkategorien forekommer det hyppig, både blant singel- og søskenvognmodellene. Måten et Travel System fungerer på er ganske enkelt at man klikker babybilstolen fast på barnevognsrammen, på samme måte som man gjør det med liggedelen og sittedelen. På søskenvogner kan det være at du har muligheten til å bruke både ligge- eller sittedel og babybilstol samtidig. På singelvognene kan du naturlig nok bruke kun en del om gangen. For å feste babybilstolen til barnevognen behøver du spesielle adaptere. Disse inngår enten i kjøpet eller selges separat.
Når bytter man fra bagdel til sittedel?
Man kan bytte fra bagdel (også referert til som "liggedel" og "liggebag") når barnet er stort nok til å kunne sitte opp ved egen hjelp. Dette kan selvsagt variere fra barn til barn, men ved 6 måneders alder pleier de fleste å kunne sitte selv. Det er viktig ikke å bytte til sittedel for tidlig. Dette kan føre til skader for barnet, spesielt i nakken.
Kan man ha med vognen på flyet?
Det finnes barnevognsmodeller som blir små nok i sammenklappet tilstand til at man kan ta dem med på flyet som håndbasje. Men det er absolutt å anbefale at du forhører deg om dette med flyselskapet før avreise. De enkelte selskapene har gjerne sine egne policyer angående slikt.
Hva er forskjellen på mykbag og hardbag?
En hardbag er en barnevognsbag med harde/stive kanter, mens en mykbag er en noe mindre bag med myke kanter. Hardbagen (ofte referert til som «liggedel») finner du vanligvis på duovogner, hvor du kan veksle mellom liggedel og sittedel. Hardbagen klikker man på/tar helt av barnevognsrammen. Mykbagen brukes i kombivogner, og man legger den ganske enkelt i barnevognssetet/sittedelen når seteryggen er lagt ned. Akkurat dette er hovedforskjellen mellom duogvogn og kombivogn.
Hva er forskjellen på "liggestilling" og "hvilestilling"?
Når det oppgis at en barnevogn har «hvilestilling» mener man at den/setet har en tilnærmet, men ikke helt flat liggestilling. Svært få barnevogner har en faktisk flat liggestilling, dette på grunn av at vognens tyngdepunkt da vil havne for langt frem, med det resultat at vognen kan velte. En «hvilestilling», eventuelt «full hvilestilling» er med andre ord en fullgod sovestilling til barnet, om enn ikke helt flat.
Hva er liggedel og sittedel?
En sittedel er setet på barnevognen. Sittedelen kan enten være fastmontert eller vendbar. På duovognmodellene kan de også byttes ut med liggedel og i mange tilfeller også babybilstol. Liggedel er en barnevognsbag/liggebag med harde/stive kanter. Denne finner du på duovognmodeller.
Hva er adaptere?
Når det refereres til adaptere menes det ekstrautstyr du trenger for å kunne bruke en babybilstol sammen med barnvognen. Dette gjelder i all hovedsak barnevogner i duovognkategorien. Adapterne er som oftest spesifikke til en vogn/babybilstolmodell, leveres i par og inngår enten i kjøpet eller selges separat.
Hva er en babybilstol?
Når det refereres til babybilstol menes det barnesete til bruk i bil, nærmere bestemt barnesete til de aller minste barna.