Vårt ansvar

Vesentlighet

VÄSENTLIGHET.jpg

Interessentdialog

Jollyroom har mange intressenter (de som har interesse for informasjon om og fra selskapet), som påvirkes direkte eller indirekte av virksomheten. Våre interessenter er f.eks. eiere, medarbeidere, leverandører og kunder. Det er viktig at vi, i vårt holdbarhetsarbeid, fokuserer på det våre interessenter synes er viktig, og ikke bare det vi selv anser å være prioritet. For å få informasjon om hva interessentgruppene synes er viktige fokusområder, kjører vi regelmessige meningsmålinger om vårt holdbarhetsarbeid. På grunnlag av svarene, setter vi opp diagram, som tydelig viser at menneskelige rettigheter i fabrikkene hvor varene produseres, samt sikre produkter med god kvalitet, er det vi bør ha størst fokus på. 

relevans4.jpg

 • Menneskelige rettigheter i fabrikk
 • Produktsikkerhet
 • Produktkvalitet

relevans3.jpg

 • Likestilling hos Jollyroom AB 
 • Miljøet lokalt (Jollyroom - Hisings Kärra), avfall, søppel
 • Utdanning av ansatte på fabrikk 
 • Miljø i produksjonslandene – f.eks. uslipp av kjemikalier

relevans2.jpg

 • Antikorrupsjon hos Jollyroom AB
 • Antikorrupsjon hos leverandør

relevans1.jpg

 • Pakkeoptimering
 • Kjemikalier i produksjonen
 • Manfold hos Jollyroom
 • Miljøvennlige produktalternativer
 • Miljøvennlige transporter fra produksjonslandene
 • Miljøvennlige transporter til kundene
 • Engasjement i veldedighetsprosjekter