Vårt ansvar

Varens vei

cirkel-varansvag.jpg

 

Et produkt påvirker omverdenen gjennom hele sin levetid, fra design og materialevalg, til den ferdige varen er utslitt og blir nytt materiale eller avfall. Vårt mål er å hele tiden utvikle prosessene så mye vi kan i alle ledd, og finne løsninger som forbedrer vår egen ytelse på alle områder, for å forsøke å skape sirkulær flyt. 

Råmateriale

Hvilke materialer som brukes, spiller stor rolle fra et holdbarhetsperspektiv. Ved å bruke f.eks. økologisk bomull, eller resirkulerte materialer, sparer mann vann, energi og kjemikalier, i forhold til konvensjonelt produserte materialer. 

Produksjon

Menneskelige rettigheter er grunnleggende rettigheter og friheter, som skal være alle forunt. Med lange og ofte kompliserte leverandørkjeder, påvirker vi massevis av mennesker hver dag; fra ansatte og konsumenter, til leverandører og hele samfunn. 

Vi er påpasselige med at de som arbeider hos våre leverandører, skal ha gode arbeidsforhold, rimelige arbeidstider, og en lønn som dekker mer enn basisbehovene. 

Produktene som selges hos Jollyroom, produseres i stor grad i Kina, men også i f.eks. Europa, Taiwan og India. De leverandører som jobber med Jollyroom, må skrive under på våre etiske retningslinjer. De etiske retningslinjene er en rekke krav til hvordan våre leverandører skal bedrive sin virksomhet, dvs. på en etisk, sosialt og miljømessig riktig måte. Vi velger hvilke leverandører vi samarbeider med, på grunnlag av en nøye risikobedømming. Hvert år gjøres det fabrikkbesøk, hvor vi kontrollerer fabrikkene og produksjonen av varene. 

Transport

Varene som transporteres til Jollyrooms lager på Hisingen i Göteborg, kommer som oftest via sjøtransport, i container. Vår samarbeidspartner for inkommende gods, jobber med svært aktive tiltak for å bli grønnere. De jobber med å minske CO2-utslipp, de bedømmer og revurderer lagerbygging og -håndtering, fokuserer på bruk av solenergi ved bygningsavkjøling, og de investerer i energigjenvinningsteknikk for lastebiler. 

Jollyroom

På Jollyrooms lager håndteres inkommende og utgående gods av et effektivt og strømlinjeformet logistikkapparat. Her fokuseres det på en så smidig og energibesparende prosess som overhodet mulig.

Transport

Med et bredt sortiment av varer i alle størrelser og former, sender selskaper ofte varene i for store kartonger, med fyll som bobleplast eller papir for å beskytte varene. Det skaper et behov for nye løsninger, og Jollyroom var den første rendyrkede e-handleren som investerte i B Plus Equipment sitt automatiserte pakkesystem. Dette systemet består av tre maskiner som lager kartonger, og to som skanner varenes størrelse, og bretter en kartong med optimal størrelse. På denne måten blir det mindre luft i pakkene, og flere forsendelser får plass på samme lastebil.  

Kundens bruk

Når det gjelder tekstiler, skjer en stor del av varens miljøpåvirkning, rundt 30 %, i løpet av brukstiden. Man kan minske den påvirkningen ved å ta smarte valg, f.eks. ved å vaske et plagg sjeldnere og på lavere temperatur, og ved ikke å stryke og tørketromle det så ofte. 

Gjenbruk/Gjenvinning/Avfall

For å spare på ressursene, er det viktig å gjenbruke og gjenvinne varer så effektivt som mulig. Gi bort til trengende eller til second hand-butikker, selg på bruktmarkedet eller lever til en gjenvinningsstasjon.