Kundeservice

Avfallshåndtering av elektriske og elektroniske produkter

Jollyroom AS tar produsentansvar i henhold til EE-forskriften (16. mars, 1998) vedrørende avfallshåndtering av elektriske og elektroniske produkter gjennom vårt samarbeid med El-Retur/Norsirk. Vi anmoder om at elektroniske produkter ikke kasseres sammen med annet avfall, men leveres til din kommunes innsamlingssted. Dette kan gjøres avgiftsfritt og vil sikre at produktet så sant det er mulig gjenbrukes, alternativt håndteres korrekt som avfall. Om du ikke har et innsamlingssted i ditt område kan du selvfølgelig sende det elektroniske avfallet tilbake til oss. Om du vil returnere elektronisk avfall, vennnligt kontakt vår kunderserviceavdeling for ytterligere hjelp.