Mitt barn er stresset - hva gjør jeg?

Å føle på stress er noe som alle mer eller mindre støter på under livets opphold – store som små. Reaksjonen av stress skiller seg fra barn til barn, og de kan ha vanskelig å forstå følelsen av stress. Derfor vil vi tipse om saker dere kan gjøre og tenke på for å minske stress hos barn.

Også om stress føles som en stor påkjenning så er det en naturlig reaksjon i kroppen som skapes ved fysisk og psykisk anstrengelse. Barn påvirkes lett av de omgivelsene de lever i. Er foreldrene stresset kan det resultere i at barna også blir stresset. Barn er altså mer utsatt da de ikke kan kontrollere sitt eget liv på samme måte som voksne. Derfor er det viktig at vi voksne sørger for å hjelpe barnet når de viser tegn til stress.

Rutiner er Alfa Omega

Hvordan ser barnas rutiner ut? Spiser- og sover de skikkelig? Det er viktig med gode rutiner som de kan forholde seg til og vite hva som forventes. Rutiner gir barna en følelse av trygghet og stabile omgivelser til å utforske. Men det kommer også å underlette for deg som forelder, da det gir en god oversikt over hvordan dine barn lever.

Omgå med hverandre uten skjermtid

I blant (ganske ofte) tar vi opp telefonen og scroller i sosiale medier eller snoker på mobilens notiser mens vi leser godnatteventyr. Er det virkelig så vanskelig å la telefonen ligge under den tiden som man spanderer med våre barn? Dine barn trenger å spandere tid med deg, med din fulle oppmerksomhet. Lek, prat og bare vær sammen uten noe som forstyrrer, trengs for barnets utvikling.

Hverdagsmosjon og aktiviteter

Å bevege på seg er en av de viktigste grunnene for å få en god selvfølelse, men det er dessuten en god måte å redusere stress hos barnet. Sørg for at barnet er med på idrettsaktivitetene på skolen og leker med sine venner. Det kan også være sunt å ha en fritidsaktivitet etter skoletid, men det krever også en god balanse. For mange aktiviteter kan gi motsatt effekt og stille høyere krav til hva dine barn orker. Hva som er rimelig for dine barn kjenner du som forelder til best.

Gi skryt på rett ting – oppmerksomhet uten krav

Når dine barn gjør noe bra eller underletter deres hverdag sammen vil du så klart gi litt skryt. “Så duktig du er som har tatt på deg skoene selv” er kanskje ikke noe du skulle si. Barnet kan da kjenne et stress av å alltid prestere for å få bekreftelse. For at barnet ikke skal kjenne det kravet kan du prøve å berømme på en annen måte. Si i stedet “Jeg er så glad for at du kan ta på deg skoene selv! Det hjelper meg mye”. På slik måte viser du at du setter pris på hen uten å legge noen vurdering eller krav på at ditt barn hele tiden må være dyktig.

Stress hos forelderen

Som skrevet over påvirkes barn lett av sine omgivelser når det handler om stress. Barn merker når du som forelder er stresset. Finnes det noe som kan underlette og minske ditt eget stress? Familielivet trenger ikke være helt stressfritt, også små forandringer kan gjøre stor forskjell. Det kan handle om å holde helger ledige fra aktiviteter og la spontaniteten ta over. Gå hjem tidlig fra jobb en dag eller kutt ned på ting som tar tid dere ellers skulle hatt sammen.

Det viktigste dine barn har når stressfølelsen forekommer, er du som forelder. Det er ingen som kjenner dine barn like bra som det du gjør og at du gir ditt barn støtte i deres utvikling er verdifullt og veldig viktig for ditt barns helse <3

_______________________________________________________________

Family-lab

1177.se
Bris
📸:@lioowa